Sensei Myoshu A. Jędrzejewska CZYM LUB KIM JEST AMIDA SAMA? Korinji, Yokohama, 7 listopada 1999

Dziś obchodzimy dzień poświęcony pamięci Shinrana Shonina. Dzień, w którym umarł, traktowany jest przez ludzi Nembutsu jako pewnego rodzaju szczęśliwe wydarzenie. Uważa się, że w chwili śmierci Shinrana jego bonno zostało całkowicie przekształcone w czystą energię zasług Amidy i osiągnął on najwyższe satori - paranirwanę.

Shinran Shonin jasno rozumiał, że nie powinien dążyć do lepszego istnienia po śmierci w jakimś raju, ponieważ to się nie zdarzy. Rozumiał, że możemy przeżyć nasze obecne żywoty w stanie zwanym Czysta Kraina. Nie widział on naszej Ziemi z perspektywy satelity, tak jak możemy ją obecnie zobaczyć w telewizji, ale wiedział, że kierunek zachodni, gdzie lokalizowana jest Czysta Kraina Amitaby, ma charakter symboliczny. Słońce kończy swoją codzienną podróż na zachodzie. Kierunek zachodni jest po prostu ostatnim. Po wielu, wielu żywotach naszych zmagań w tym świecie, po wszystkich naszych wysiłkach i naukach, po wszystkich wylanych łzach, po wszystkich namiętnościach, z powodu których cierpieliśmy, po wszystkich nadziejach, które okazały się być złudne, w końcu dochodzimy do Nauk Buddy. A wśród wszystkich skarbów Dharmy Buddy, w końcu dochodzimy do Nauk Nembutsu, nauk o nieodwracalnym satori, zwanym również prawdziwym shinjin.

Wiem, że większość ludzi nie interesuje się satori, ponieważ uważają, że jest to coś zupełnie odrębnego w stosunku do życia i ich aspiracji. Nie jest to słuszny pogląd.

Prawdziwe satori, nieodwracalne satori, także należy do tego świata, który dobrze znamy.Takie satori sprawia, że żyjemy w bardzo szczęśliwych, cennych warunkach, zwanych Czystą Krainą Buddy Amidy. Takie satori, zwane również shinjitsu shinjin, czyni nas mądrymi, spokojnymi, stanowczymi, silnymi, skutecznymi, rozumiejącymi innych i ich uwarunkowania, czyni nas kochanymi i kochającymi, użytecznymi i pomocnymi bez względu na nasz wiek i stan fizyczny. Życie w shinjitsu shinjin jest z pewnością tym, o czym większość z nas marzy, ale nie wiemy jak to osiągnąć. Shinran Shonin wiedział.

Aby dowiedzieć się jak natychmiast osiągnąć jak najlepsze życie, musimy zrozumieć kim był człowiek zwany Shinranem i kim naprawdę jest Amida sama.

Osobiście cenię sobie najbardziej zdanie Shinrana, które opisuje nam w skrócie czym w ogóle jest Jodo Shinshu. Brzmi ono następująco: "Prawdziwe shinjin to stawanie się Amitabą". Oznacza to, że każdy człowiek Nembutsu może zostać Buddą Amidą dzięki metodzie zwanej Ojo - Narodzinom w Czystej Krainie Amidy.

Większość ludzi tutaj mówi o Ojo jako o bardzo odległej przyszłości, wyraźnie o czymś, co nie ma miejsca w obecnym życiu. To nieporozumienie często oddala ich od Nembutsu, od sposobu życia Jodo Shinshu, od studiowania doktryny, doktryny która jest klejnotem nad klejnotami w całej Dharmie Buddy.

W gruncie rzeczy Ojo jest absolutnie symbolicznym wydarzeniem i oznacza narodziny nowej świadomości, nowego stanu umysłu, nowej lepszej osobowości człowieka, który uczciwie oddaje kontrolę nad swoim życiem Mocy zwanej Tariki, lub Hongan, lub Amida.

Amida nie jest żadną osobą, chociaż lubimy myśleć o Nim jako o "rodzicu". Nie ma nic osobowego. Jest to ogromna i poza porównaniem Energia stanu Buddy, którą pozostawił Dharmakara w naszym świecie w chwili, gdy przemienił się całkowicie w Buddę najwyższego poziomu. Osiągnął On swój najwyższy cel - Hongan, który od tej chwili zaczął działać, przekształcając cały Wszechświat dziesięciu kierunków. Włożył On w Imię najczystszą moc swoich wszystkich zasług i to były narodziny Tariki. Tariki jest w rzeczywistości Mocą, Energią, którą nazywamy Amida. Tariki pochodzi z Absolutu Dharmakayi i jest chroniona przez wszystkich Buddów. Tariki działa w tym świecie i przejawia się jako wszyscy możliwi Buddowie i Bodhisattwowie, wszyscy ludzie shinjin, wszyscy mistrzowie zen, wszelkie szczęście narodzone z braku egoizmu [z bezinteresowności], wszelkie cudowne odczucia bycia częścią wszystkich innych istot i naszego ogromnego Wszechświata.

Tariki jest niewidoczna, ale działa i możemy Ją odczuwać, rozumieć i wchłaniać, aby pozwolić Jej pracować w nas, w naszych umysłach i sercach, tak aby zmieniła nas w wiecznie szczęśliwych buddów.

 Tariki można porównać do energii, która unosi w górę ciężki, ważący wiele ton samolot. Nie widzimy energii, dzięki której Boeing 777 leci, ale doświadczamy jej działania ilekroć decydujemy się polecieć samolotem. Jest to wytwór ludzkiego umysłu. Ludzie zbudowali samolot i wszyscy go używamy, nawet jeśli nie rozumiemy jak to wszystko działa.

 To samo możemy powiedzieć o Amidzie. Tariki działa. Shinran został Buddą dzięki działaniu Mocy Tariki. Teraz wszyscy kłaniamy się mu. W rzeczywistości nie kłaniamy się bonno Shinrana, jego osobie. Kłaniamy się Tariki, Amidzie, który działał w Shinranie i przekształcił go w Tariki.

 W rzeczywistości nie kłaniamy się Rennyo. Kłaniamy się Tariki, Amidzie, który sprawił, że Rennyo był w stanie napisać swoje Gobunsho. Kłaniamy się wszystkim myokoninom, wszystkim ludziom, którzy pozwolili działać Tariki poprzez nich dla dobra nas wszystkich. Tariki działa w Nembutsu. To jest powód, dla którego Imię jest centralną częścią naszego ołtarza - Imię, lub symboliczna, podobna do człowieka statua Amidy.

 Proszę pamiętać, że możecie aspirować do lepszego życia już teraz, możecie pragnąć być chronionymi przed wszelkimi nieszczęściami już od zaraz, macie prawo pragnąć być mądrzejszymi, bystrzejszymi i szczęśliwymi. Nembutsu jest w stanie dać wam wszelkie szczęście jakie możecie sobie wyobrazić, jeśli uczciwie przeniesiecie kontrolę swego życia na Nembutsu, na Tariki, na Amidę. 

Człowiek, który to z pewnością uczynił, nazywał się Shinran. Dziś jest dzień poświęcony jego pamięci.

Tłum. P.G.