Sensei Myoshu A.Jędrzejewska

Mowa wygłoszona na bomorishiki w październiku 1996

 

Każde nauczanie, uznawane za Dharmę Buddy, musi się opierać na trzech zasadach, trzech charakterystykach samsary, zwanych Trzema Pieczęciami. Przekazują nam one absolutną Prawdę o naszym życiu. Pierwszą z nich jest ANATTA [nie-ja, brak osobowości]. Mówi ona, że nic nie posiada rzeczywistej substancji, nie istnieje nic naprawdę osobistego, a to oznacza, że nasza ludzka tożsamość jest po prostu iluzją.

 Druga Pieczęć, ANICCA [nietrwałość], mówi o ciągłych zmianach. Oznacza to, że ponieważ wszystko jest uwarunkowane, nic nie jest stałe, nic nie trwa wiecznie. Widzimy szybko zachodzące zmiany i powolne przemiany. Ale nic nie może trwać wiecznie.

 Trzecią Pieczęcią jest DUKKHA [cierpienie] i to oznacza, że nic na tym świecie nie może być idealne, nic nie może dać nam pełnej satysfakcji.

 Jedynym sposobem aby doświadczyć prawdziwego szczęścia jest porzucenie istnienia w tym świecie (SAMSARZE) i osiągnąć przekształcenie w Życie [Istnienie] Buddy zwane NIRVANĄ. NIRVANA jest jedyną pozytywną odpowiedzią na wszystkie cierpienia tego świata.

 Nietrwałość (ANICCA) jest innymi słowy prawem przyczyny i skutku (INGA NO HOSOKU). Nic nie może istnieć bez przyczyny. Każde działanie przynosi skutek.

Jeśli jakiekolwiek wyznanie, zwane buddyzmem, nie naucza o tych czterech Pieczęciach, nie można go uznać za prawdziwą Dharmę Buddy. Jeśli ktoś nie rozumie i nie akceptuje czterech Pieczęci Dharmy Buddy (ANATTA, ANICCA, DUKKHA, NIRVANA), w rzeczywistości ta osoba nie jest prawdziwym buddystą.

 Dharma Buddy przekroczyła już wiele granic i przeniknęła wiele kultur i narodów. Bez względu na język, bez względu na kulturowy kostium, było to zawsze to samo przesłanie oparte na czterech Pieczęciach. Dharma Buddy zawsze była adresowana do wszystkich czujących istot w całym wszechświecie. Nigdy nie była skierowana do jakiegoś szczególnego narodu, nigdy nie była ograniczona jakąś określoną kulturą.

 Buddyzm naucza 84.000 dróg [sposobów] przekształcenia naszych umysłów z egzystencji charakteryzowanej przez ANATTĘ, ANICCĘ i DUKKHĘ w idealne Życie [Istnienie] zwane NIRVANĄ. W gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że mamy 84.000 dróg [sposobów] znalezienia się na Ośmiorakiej Szlachetnej Ścieżce. Jodo Shinshu mówi o najpotężniejszej i najbardziej uniwersalnej drodze, drodze wkroczenia w zasób Zasług Buddy poprzez Nembutsu-GYO (praktykę).

 Nembutsu może brzmieć prosto, ale w rzeczywistości jest najbardziej zaawansowaną praktyką buddyjską, jeśli osiąga w pełni rozwiniętą formę zwaną TARIKI-Nembutsu, która powinna być nazywana samadhi Imienia.

 Nembutsu jest GYO, ale NIE tylko GYO. Nembutsu jest skutkiem HONGAN. Oznacza to, że jest to żyjąca forma Buddy wśród nas. Jeżeli jesteśmy dostatecznie dojrzali duchowo, możemy doświadczać bezpośredniego nauczania Buddy w Imieniu. A w takim przypadku nie potrzebujemy żadnej szczególnej tradycji, żadnego kulturowego tła, żadnych komentarzy. Jeżeli jesteśmy w stanie słyszeć głos Buddy, głos Mądrości w Nembutsu, to doświadczenie to, zwane SHINJIN, przekształca całkowicie nasze umysły, nasze rozumienie, nasz sposób postrzegania świata dookoła nas i siebie samych. To doświadczenie słuchania Buddy w Imieniu jest poza wszystkim na tym świecie. Jest kosmicznie uniwersalne. I jest wolne od jakichkolwiek niedoskonałości i smutku DUKKHY, ponieważ nie przynależy do tego świata. Należy do Buddy.