LIST (mowa Dharmy)
Komfort umysłu 

Co każdy praktykujący winien wiedzieć o nauczycielach Dharmy
Czy mieszkańcy Zachodu mogą zrozumieć w sposób właściwy nauki Jodo Shinshu bez znajomości Kanji?   
CZYM LUB KIM JEST AMIDA SAMA? Korinji, Jokohama, 7 listopada 1999 
Mowa Dharmy wygłoszona w Amida-ji w Mure, Nagano-ken [prefektura Nagano]   
KONIEC ROKU-Mowa Dharmy wygłoszona w Korinji 22 grudnia 1991, w Jokohamie  
Wyjaśnienie niektórych pojęć wymienianych w Mowach Dharmy  
ŚMIERĆ -Mowa Dharmy na Ho-onko, Korinji, listopad 2000 
UWAGI NA TEMAT SHINJIN SHINRANA -Referat wygłoszony na Europejskiej Konferencji I.A.S.B.S. 2000 
KON GO SHIN (DIAMENTOWY UMYSŁ) 
według Shinrana 
NASZE DECYZJE 
Kinojinshin, czyli szczególne dwa aspekty umysłu prawdziwego shinjin Shinrana (wg KyoGyoShinSho, rozdział O Shinjin Drogi zwanej Czysta Kraina) 
Mowa wygłoszona na Bomorishiki w październiku 1996 
Czego spodziewać się po buddyzmie, czyli jak działa Dharma 
Rekomendowane książki   
Informacja o książkach na www.innen.pl lub bezpośrednio pod numerem tel. 603 375 688http://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/list.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/komfortumyslu.pdfhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/nauczyciel.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/czymieszkancy.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/czymieszkancy.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/amidasama.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/1997grudzien.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/1997grudzien.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/koniecroku.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/infhelp.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/smierc.pdfhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/uwagi.pdfhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/uwagi.pdfhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/kongoshin.pdfhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/kongoshin.pdfhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/naszedecyzje.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/kinojinshin.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/kinojinshin.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/bomorishiki.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/dzialaniedharmy.htmlhttp://jodoshinshu.pl/jodopl/add/dharma/recomendedbooks.pdfhttp://www.innen.plshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9shapeimage_1_link_10shapeimage_1_link_11shapeimage_1_link_12shapeimage_1_link_13shapeimage_1_link_14shapeimage_1_link_15shapeimage_1_link_16shapeimage_1_link_17shapeimage_1_link_18shapeimage_1_link_19shapeimage_1_link_20shapeimage_1_link_21