By zapoznać się bliżej z Tradycją Jodo Shinshu polecamy lekturę:

Kwanty i Kobiety BuddyPierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja o tematyce buddyjskiej, która przynosi Czytelnikom prosto napisane wyjaśnienia, w jaki sposób nowoczesna fizyka teoretyczna potwierdza Prawo Przyczyny i Skutku - Prawo Karmy, czy reinkarnację, której idea jest wcale nieobca również chrześcijaństwu ortodoksyjnemu. To jedna z nielicznych książek poruszających temat Oświecenia wśród kobiet. Czytając "Kwanty i Kobiety Buddy" Czytelnicy znajdą wiele przykładów przełożenia doktryny buddyjskiej na codzienne ludzkie dylematy zarówno we fragmentach listów sensei Myoshu będących odpowiedzią na przeróżne pytania, jak i we fragmentach mów Dharmy utrwalonych "na żywo". Książka ukazuje buddyzm pełną mądrości żywą nauką o codzienności, wkomponowaną w odwieczne pulsowanie wszechświata."Energia szczęścia - Budda"Buddyjska koncepcja życia jest oparta na analizie procesów energetycznych. Pieniądze i materialne bogactwo jest tu tylko jednym z elementów totalnego bogactwa istoty ludzkiej. Bogactwo umysłu czy, jak to mówimy - ducha, ma większe znaczenie. Wszystko, czego nauczy się umysł, staje się umysłem i jest niezniszczalne. Jest naszym dorobkiem, trwałym dorobkiem. Nawet jeśli narzędzie umysłu - ciało ulegnie degradacji, nawet jeśli mózg otępieje, umysł przechowa wszystkie nasze umiejętności do następnego wcielenia. W ten sposób rodzą się cudowne talenty jak i zdumiewający zbrodniarze. Umysł jako taki jest niezniszczalny, żyje ponad śmierciami kolejnych ciał. To umysł pozwala wybrać bogatemu duchowo człowiekowi, jak dalece chce on być bogaty materialnie, by mu z kolei te wszelkie dobra nie przeszkadzały robić tego, co zamierza.

Interpretacja świata przez człowieka jest uwarunkowana rodzajem człowieczych zmysłów. Istota percepująca Energię inaczej niż ludzie może widzieć nas na przykład jako pola energetyczne czy falę. My widzimy siebie jako solidne ciała o wyraźnych granicach, chociaż w szkole uczą nas, że składamy się z atomów, a w każdym atomie jest dużo więcej przestrzeni niż tak zwanej "masy" elektronów, protonów, neutronów etc. Wiemy też, że doświadczaną przez nas "materię" można zmienić w energię fali. Każdy nawet zna Einsteinowski wzór takiej przemiany.

Więc tak naprawdę, co jest prawdziwe, a co jest jedynie złudzeniem?

Czy jeśli uznamy działanie sił niewidzialnych, wracamy nad ogniska szamańskie, czy też zbieramy się na odwagę odkrycia, kim naprawdę jesteśmy i wyruszamy spokojnie w Kosmos?

Buddyzm uczy, że możemy tak i tak zgodnie z tym, jakie mamy aktualnie warunki, jakie warunki nieustannie tworzymy swymi decyzjami i działaniem.

Buddyzm, wbrew mitom zaszczepionym Zachodowi, nigdy nie odwracał się od życia, od niczego nie uciekał. Buddyzm jest szkołą życia odważnego, dynamicznego, twórczego.

Książka została wydana przez DharmaEn w lutym 2004 roku.
"By The Power Of Buddha" - jęz. angielskiThe author of the book had astonished an international medical society of neuropathology, when she decided to quit her career and move for good to live in a Japanese Buddhist tempie of Yokohama. She was successful and her professional future was actually well secured. Poland was entering its great cycle of transformation into a real free market state and democratic society. For talented, ambitious and hard-working person, like Agnes Jedrzejewska M.D.Ph.D. known presently as Myoshu sensei, nothing could be better.

Why, then, did she decide to enter unknown to her, at that moment, culture? Why did she risk an experience of a secondary illiteracy among the Japanese people? Why did she leave behind a comfort of her financial independency, a comfort of having things done around her in a way she liked and chose? Why did she put herself into a life in not biologically fortunate for Europeans climate, while being already at the age of 48?

We hope that the book will answer such questions.

The Publisher, as a young student of medicine, was somehow captured by Myoshu sensei unusual profile. However nowadays, the Publisher believes that much more important is what Myoshu sensei teaches than how unusual person she really is.

Fragment

Książka została wydana przez DharmaEn w 2004 roku.

"Sutry Czystej Krainy Tradycji Jodo Shinshu"Książka ukazała się w lutym 2003 r. nakładem wydawnictwa Dharma En. Zawiera ona oryginalne japońskie teksty Świętej Księgi Tradycji Jodo Shinshu (Seiten) oraz ich tłumaczenia dokonane przez Sensei Myoshu Agnes Jędrzejewską.

Fragment"Myoshu Agnieszka Jędrzejewska (teksty) i Piotr Gordon (wybór, tłumaczenie i opracowanie) - JAŚNIEJĄCA TWARZ BUDDY. Wyd. OMER, Warszawa, 1996"Jodo Shinshu jest szkołą buddyzmu Mahajany, jedną z tradycji Czystej Krainy. Założycielem jej jest Shinran Shonin, żyjący w Japonii na przełomie XII i XIII w. Podstawową praktyką Szkół Czystej Krainy jest praktyka Imienia Buddy Amidy (Amitabhy) - Nembutsu, przekazana przez Buddę Siakjamuniego. Wg Sutr, Nembutsu pozwala skorzystać z zasług Buddy Amidy (zebranych przez Niego i ślubowanych samsarze) i odrodzić się w Jego krainie, gdzie w idealnych warunkach można już bez przeszkód osiągnąć stan Buddy. Doświadczenie religijne Shinrana Shonina, które nazwał on Shinjin, pozwoliło mu odczytać symbolizm Sutr Czystej Krainy i nadać im nową interpretację. Wg Shinrana Czysta Kraina nie jest miejscem, które można osiągnąć po śmierci, ale stanem umysłu osiągalnym za życia. Shinjin jest Umysłem Buddy danym człowiekowi przebywającemu jeszcze w samsarze. Człowiek Shinjin doświadcza więc jednocześnie nirwany i samsary. Uzyskanie Shinjin jest równoznaczne z narodzinami w Czystej Krainie. Od tej chwili następuje rozwój człowieka Shinjin aż do przekształcenia w Buddę Amidę. Jest to możliwe dzięki temu, że zamiast zdobywania własnych zasług korzysta się z energii Ślubowania Buddy Amidy. Książka zawiera wybór mów Dharmy, artykułów oraz listów prywatnych Sensei M.A.Jędrzejewskiej. Autorka - lekarz i znakomity naukowiec - skutkiem głębokiej realizacji religijnej porzuciła dotychczasową karierę i poświęciła się praktyce i nauczaniu buddyzmu. Obecnie jest kapłanką buddyjskiej świątyni tradycji Jodo Shinshu w Japonii i opatem Sanghi polskiej. Sensei Jędrzejewska łączy w sobie trzy zalety, rzadko spotykane u autorów tekstów buddyjskich: wykształcenie buddyjskie, własną realizację religijną i jasność wykładu. Dzięki tym zaletom otrzymujemy niezwykle głęboki i jasny przekaz nauk buddyjskich, a szczególnie praktyki Nembutsu szkoły Jodo Shinshu.Piotr Gordon - PIERWSZY KROK DO NIRWANY. Wyd. OMER, Warszawa, grudzień 1995.
Pierwszym krokiem do oświecenia jest doświadczenie wglądu w Naturę Buddy i tym samym poznanie odpowiedzi na pytanie: "Kim jestem?" Człowiek, który doznał takiego wglądu, przechodzi głęboką przemianę. Widzi jasno znaczenie życia i śmierci, stawania się i przemijania, cierpienia i wolności od cierpienia. Kim są ludzie, którzy postawili ten pierwszy krok na drodze do nirwany? Jak to się stało, że wybrali tę właśnie drogę? Co osiągnęli? Książka ta jest zapisem rozmów z ludźmi, którzy poznali już pierwszy smak oświecenia. Nauczyciel czy mistrz zwykle nie dyskutuje z uczniem, lecz stara się skłonić go do praktyki, aby przez własne doświadczenie osiągnął to, czego on doświadczył. Buddyzm jest religią doświadczenia, a nie wiary. Dlatego mimo iż istnieje wiele książek poświęconych buddyzmowi, rozmowy z 'oświeconymi' nauczycielami buddyzmu należą do rzadkości. Rozmówcami autora byli nauczyciele trzech szkół (tradycji) buddyjskich: Kuan Um, Jodo Shinshu i Karma Kamtzang.

Fragmenty książki "PIERWSZY KROK DO NIRWANY".

Rekomendowane książki

Książki są dostępne w Bibliotekach Głównych, względnie uniwersyteckich największych miast.

Osoby chcące nabyć któreś z powyższych tytułów, prosimy o kontakt pod numerem tel. 608 388 207.