Sagha
Polska Sangha Jodo Shinshu powstała 11 marca 1996 w oparciu o Misję buddyjską "Trzy schronienia" mieszczącą się w Szczecinie. Sangha została oficjalnie zarejestrowana w Departamencie do Spraw Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako Polska Kongregacja Jodo Shinshu Nishi Honganji-ha. Opatem Sanghi jest Czcigodna Sensei Myoshu Agnieszka Jędrzejewska, Kapłan świątyni Korinji w Jokohamie w Japonii. Głównym ośrodkiem Sanghi, jest Warszawa, jednak członkowie Sanghi zamieszkują różne obszary Polski. Podczas wizyty Shinmon-Sama w 1998 oraz 2004 roku część osób przyjęła Kikyoshiki. Szkolenie odbywa się dwa razy w tygodniu w prywatnej kaplicy Opata w Warszawie dla zakwalifikowanych jedynie przez Opata uczniów. Kilka razy w roku bezpośredni uczniowie sensei obchodzą razem święta buddyjskie, prócz tego raz w roku SANGHA odbywa pielgrzymkę-odosobnienie czy to w kraju czy za granicą.

Sangha Jodo Shinshu figuruje w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych jako autonomiczny Ośrodek Misji Buddyjskiej Trzy Schronienia w Polsce - rejestracja w punkcie 13 Rejestru otwórz. 

Dane do pełnej wersji Rejestru Misji Buddyjskiej w Polsce znajdują się na stronie internetowej MSWiA w punkcie 95 pod adresem http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/9108/Koscioly_i_zwiazki_wyznaniowe_wpisane_do_rejestru_kosciolow_i_innych_zwiazkow_wy.html

Regon: 011989287 otwórzStatut Sanghi, został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rz. P (97 punkt 13 patrz http://misja.mahajana.net)

Rachunek bankowy Sanghi: 

Bank Handlowy w Warszawie SA BH OMiŚP 

47 1030 1654 0000 0000 0338 1000


Uwaga: Zanim zapragniesz dołączyć do Sanghi, która studiuje Jodo Shinshu od 20 lat, proponujemy
 Komputerowy kurs doktryny Jodo Shinshu w języku angielskim - Buddhist Churches of America, Berkeley, Kalifornia, USA

UWAGA: Strona niniejsza nie ma charakteru rekrutacyjnego. Jest informacją o jednej z największych religii światowych, która w Polsce jest praktycznie nieznana albo fałszywie interpretowana.

Relacja z pielgrzymki do Japonii 2009