Każda z religii komunikuje się w jakiś sposób swoistym językiem ukształtowanym przez doktrynę filozoficzną jak i kulturę danej społeczności. Buddyzm Jodo Shinshu można by przedstawić kulturom chrześcijańskim jako czystą religię Ducha Świętego - Najwyższej Niepojętej Potęgi zawierającej Wszechmądrość Wszechświata i wskazującej człowiekowi życie wedle Prawa Kosmosów. Jodo Shinshu jest też zwana przez buddystów Bramą ⛩ Ostatnią, czyli Dziewiątymi Wrotami. Z całą pewnością nie jest to religia “ubóstwiająca” człowieka, ani środek do rozwijania własnych mocy człowieczych. Jest to religia podążania za Tariki, czyli Duchem Świętym, z absolutnym oddaniem i pokorą. Więc i też rozwinęła się w Japonii i w Azji, gdzie świadomość społeczna związku wszystkiego ze wszystkim jest bardzo ugruntowana w kontraście do indywidualizmu kultur Zachodu.

Jodo Shinshu jest szkołą buddyzmu Mahajany, jedną z tradycji Czystej Krainy. Założycielem jej jest Shinran Shonin, żyjący w Japonii na przełomie XII i XIII w. Podstawową praktyką Szkół Czystej Krainy jest praktyka Imienia Buddy (Amitabhy) - Nembutsu, przekazana przez Buddę Siakjamuniego. Według Sutr, Nembutsu pozwala skorzystać z zasług Buddy Amidy (zebranych przez niego i ślubowanych samsarze) i odrodzić się w Jego krainie, gdzie w idealnych warunkach można już bez przeszkód osiągnąć stan Buddy. Doświadczenie religijne Shinrana Shonina, które nazwał on Shinjin, pozwoliło mu odczytać symbolizm Sutr Czystej Krainy i nadać im nową interpretację. Wg Shinrana Czysta Kraina nie jest miejscem, do którego można się dostać po śmierci, ale stanem umysłu osiągalnym za życia. Shinjin jest umysłem Buddy danym człowiekowi przebywającemu jeszcze w samsarze. Człowiek Shinjin doświadcza więc jednocześnie nirwany i samsary. Uzyskanie Shinjin jest równoznaczne z narodzinami w Czystej Krainie. Od tej chwili następuje rozwój człowieka Shinjin aż do przekształcenia w Buddę Amidę. Jest to możliwe dzięki temu, że zamiast zdobywania własnych zasług korzysta się z energii ślubowania Buddy Amidy.

Adres pocztowy: ul. Woronicza 78/88,
02-640 Warszawa
REGON: 388783085
Nr konta bankowego: 67102011690000870203284601
opat SHOSHIN S. Iwanowski
Adres e-mail Nauczyciela: myoshu@nembutsuan.org
Adres e-mail Sanghi: nembutsuan@nembutsuan.org


Last Update: 2023-08-01
Webmaster